شرایط پرداخت و ارسال

سفارش من چه زمان آماده می شود؟

بسته به زمان ثبت سفارش در طول روز کاری، تعداد و قطعات سفارشی زمان آماده سازی متفاوت خواهد بود.

پرداخت به چه شیوه ای ممکن است؟

پرداخت ها از طریق هماهنگی با شماره های ثابت ۰۲۱۳۳۹۶۳۶۶۱ – ۰۲۱۳۳۹۸۰۱۱۹ و یا با شماره موبایل ۰۹۱۲۵۱۱۳۵۴۸ صورت می پذیرد.

روش ارسالزمان تقریبیهزینه
پست پیشتاز۲ الی ۳ روز (کاری) بعد از ارسالبر عهده مشتری است.
باربرییک روزه (در شرایط خاص بیشتر از یک روز)بر عهده مشتری است.
تی پاکسحداکثر تا 5 روز کاریبر عهده مشتری است.
حضوری--------------

زمان تحویل

زمان آماده سازی سفارش ها حداقل تا یک روز کاری می باشد و پس از تحویل مرسوله به پست، تیپاکس یا باربری، پیگیری زمان تحویل نیز باید از طریق سرویسهای انتخابی مشتری (تیپاکس، پست و باربری) صورت پذیرد و ونتا پارت در این زمینه مسئولیت و پاسخگویی ندارد.

پیگیری

پس از پرداخت وجه سفارشات، بنا به درخواست مشتری به پست، تیپاکس یا باربری فرستاده می شود و پیگیری مرسوله نیز باید از پست، باربری یا تیپاکس صورت پذیرد.

(تمام هزینه های ارسال با خود مشتری خواهد بود).

پس از تحویل مرسوله ها به باربری، تی پاکس، پست و یا به خود مشتری (در صورت خرید حضوری) ونتا پارت دیگر مسئولیتی در قبالشان ندارد.